Thiết kế / Design

Hạng mục thiết kế / design items

hoàn thành thiết kế

complete the design

 • , Thiết kế / Design, OAKPIN
  Thiết kế ý tưởng Design idea

  Ứng dựng giải pháp thiết kế sáng tạo, khoa học trong không gian kiến trúc

 • , Thiết kế / Design, OAKPIN
  Diễn họa thiết kế 2D-3D & Phim 2D-3D & Film design

  Ứng dựng giải pháp thiết kế sáng tạo, khoa học trong không gian kiến trúc

 • , Thiết kế / Design, OAKPIN
  Triển khai hồ sơ thi công Construction drawing

  Ứng dựng giải pháp thiết kế sáng tạo, khoa học trong không gian kiến trúc

© Bản quyền thuộc về OAKPIN STUDIO /