Quy trình thiết kế / Design process

Chỉ cần 3 bước để hoàn thành thiết kế !

 • , Quy trình thiết kế / Design process, OAKPIN
  Cách bắt đầu cho một dựa án  ? OAKPIN STUDIO


  1. Khảo sát hiện trạng / Current home
  2.Thiết kế ý tưởng / Design idea
  3. Hoàn thành thiết kế  bản vẽ 2D – 3D – Phim /  Complete the design 2D - 3 D - Film

1
3
 • , Quy trình thiết kế / Design process, OAKPIN
  Khảo sát hiện trạng / Current home 01


  1. Khảo sát hiện trạng / Current home
  2.Kiểm tra chỉ giới và pháp lý công trình xây dựng tại địa phương
  3. Đánh giá kiến trúc - Khí hậu - Văn hóa địa phương

 • , Quy trình thiết kế / Design process, OAKPIN
  thiết kế ý tưởng / design idea 02


  1.Thống nhất yêu cầu thiết kế từ chủ đầu tư
  2. Tìm ý thiết kế - thống nhất ý tưởng thiết kế
  3.Thiết kế công năng kiến trúc- nội thất, điều chỉnh cơ cấu không gian phù hợp với yêu cần thiết kế

 • , Quy trình thiết kế / Design process, OAKPIN
  Hoàn thành thiết kế  bản vẽ 2D – 3D – Phim /  Complete the design 2D - 3 D - Film 03


  1. Hoàn thành hồ sơ kỹ thuật xin phép xây dựng 2D ( Kiến trúc - Điện nước - Kết cấu )
  2. Hoàn thành hồ sơ thiết kế kiến trúc - nội thất bằng mô phỏng đồ họa ( 2D - 3D - Phim )
  3. Hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công 2D ( Kiến trúc - Điện nước - Kết cấu )

© Bản quyền thuộc về OAKPIN STUDIO /