Hợp tác thiết kế / Cooperation designs

Bạn có phải là ?

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Công ty thiết kế ? thiết kế / design


  • Design company

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Công ty xây dựng ? thi công / Construction


  • Construction company

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Cơ quan bất động sản ? kinh doanh đất & nhà / land & house


  • Real estate agency

Công việc cần giải quyết...

Đang cần sự giúp đỡ với các giải pháp thiết kế kiến trúc & nội thất

Đạt giải pháp thiết kế hiệu quả hơn...

Hữu ích - Sáng tạo - Khác biệt

Nâng cao chất lượng sản phầm thiết kế...

Với thời gian & chi phí hợp lý

Tối ưu hóa đầu tư...

Công ty thiết kế OakPin luôn có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp có thể góp phần tối ưu hóa bộ máy phát triển doanh nghiệp của bạn !
OakPin Design Company always has a professional design team that optimizes your business development engine.

Oakpin Studio - Hợp tác các doạnh nghiệp

Hữu ích - Sáng tạo - Khác biệt

OAKPIN STUDIO - Đạt chuẩn hợp tác thiết kế

LỢI ÍCH - CỦA HỢP TÁC THIẾT KẾ 

Benefits of design cooperation

( Giảm tải một phần hoặc toàn bộ cho một quy trình thiết kế )

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Cắt giảm thời gian thiết kế 30 %

  Cut design time

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Mở rộng quy mô công việc hoặc giải quyết công việc bất ngờ 50 %

  Expand your offering or address unexpected work

 • , Hợp tác thiết kế / Cooperation designs, OAKPIN
  Tập trung vào giá trị cốt lõi để phát triển doanh nghiệp 100 %

  Focus on the core

© Bản quyền thuộc về OAKPIN STUDIO /