Nhà hàng & Không gian mở

Ứng dụng giải pháp đối lưu tuần hoàn gió tự nhiên, kết nối mảng xanh thân thiện với thiên nhiên...

Chit in Tower / Da Nang

thiết kế dự án /

thiết kế dự án /

THÔNG TIN DỰ ÁN /

Minh họa ý tưởng thiết kế /

Hiện trạng /