( Your search )
Category: công ty
Khách hàng / Clients

thietkenoithatdanang,
thietkenoithat,
interiordesign,
oakpin,
thiếtkếnộithấtđànẵng,
thiếtkếnộithất,
thietkekientruc,
thiếtkếkiếntrúcđànẵng,
thietkekientrucdanang,
thiếtkếkiếntrúc,
architectdesign,

Đọc thêm / Read More »
Giới thiệu / About us

OAKPIN STUDIO | Phi Thi My Dung Architects
Oakpin Studio tạo dựng sự khác biệt trong những thiết kế đơn giản, bằng cách vượt qua những chuẩn mực thông thường để tạo ra sự sáng tạo và bức phá về không gian Kiến trúc – Nội thất.
OAKPIN STUDIO là công ty thiết kế được sáng lập bới Kiến trúc sư Phí Thị Mỹ Dung.
OAKPIN STUDIO was founded by Phi Thi My Dung Architects

Đọc thêm / Read More »

© Bản quyền thuộc về OAKPIN STUDIO /