Oakpin

3 Bước - Quy trình thiết kế

3 steps - Design process

Cách bắt đầu cho một dựa án  ?

 1. Khảo sát hiện trạng / Current home
 2. Thiết kế ý tưởng / Design idea
 3. Hoàn thành thiết kế  bản vẽ 2D – 3D – Phim /  Complete the design 2D – 3 D – Film
1
3

1

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG /

 1. Khảo sát hiện trạng công trình
 2. Kiểm tra chỉ giới và pháp lý công trình xây dựng tại địa phương
 3. Đánh giá kiến trúc – Khí hậu – Văn hóa địa phương

2

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG /

 1. Thống nhất yêu cầu thiết kế từ chủ đầu tư
 2. Tìm ý thiết kế – thống nhất ý tưởng thiết kế  
 3.  Thiết kế công năng kiến trúc- nội thất, điều chỉnh cơ cấu không gian phù hợp với yêu cần thiết kế 

3

Hoàn thành thiết kế

 1. Hoàn thành hồ sơ kỹ thuật xin phép xây dựng 2D

       ( Kiến trúc – Điện nước – Kết cấu )

 1. Hoàn thành hồ sơ thiết kế kiến trúc – nội thất bằng mô phỏng đồ họa

      ( 2D – 3D – Phim )

 1. Hoàn thành hồ sơ thiết kế thi công 2D 

      ( Kiến trúc – Điện nước – Kết cấu )