oakpin creation design
Thiết kế sáng tạo OAKPIN STUDIO
oakPin studio
architecture
Thiết kế kiến trúc
architecture
Thiết kế kiến trúc
interior
Thiết kế nội thất
interior
Thiết kế nội thất
decor
Thiết kế trang trí
dự án tiêu biểu /

GIỚI THIỆU /

OAKPIN STUDIO | Phi Thi My Dung Architects
Oakpin Studio tạo dựng sự khác biệt trong những thiết kế đơn giản, bằng cách vượt qua những chuẩn mực thông thường để tạo ra sự sáng tạo và bức phá về không gian Kiến trúc – Nội thất.
OAKPIN STUDIO là công ty thiết kế được sáng lập bới Kiến trúc sư Phí Thị Mỹ Dung.
OAKPIN STUDIO was founded by Phi Thi My Dung Architects

khách hàng /